Skip links

Klachten

Klachten

Als u een klacht heeft over een tandarts of mondhygiënist in Nederland, kunt u contact opnemen met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De KNMT is de beroepsorganisatie voor tandartsen, en zij kunnen u helpen bij het behandelen van uw klacht.

Hier zijn de stappen die u kunt volgen:

  1. Probeer het eerst op te lossen met de tandarts: Als u ontevreden bent over de behandeling of service die u heeft ontvangen, is het vaak het beste om eerst contact op te nemen met de betreffende tandarts of mondhygiënist om het probleem te bespreken. In veel gevallen kan een open gesprek tot een bevredigende oplossing leiden.

  2. Contact opnemen met KNMT: Als u er niet in slaagt om uw klacht op te lossen met de tandarts of mondhygiënist, kunt u contact opnemen met de KNMT. Op hun website (www.knmt.nl) kunt u informatie vinden over hoe u een klacht kunt indienen. Ze hebben procedures voor klachtenbemiddeling en kunnen u adviseren over verdere stappen die u kunt nemen.

  3. Tandheelkundige Klachteninstantie (TKI): Als de klachtenbemiddeling van de KNMT niet tot een oplossing leidt en u nog steeds ontevreden bent, kunt u overwegen contact op te nemen met de Tandheelkundige Klachteninstantie (TKI). De TKI is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen patiënten en tandartsen behandelt.

Het is belangrijk om te weten dat de meeste tandartsen en mondhygiënisten in Nederland gebonden zijn aan strenge professionele normen en ethische codes. Klachten worden serieus genomen, en de meeste zorgverleners zullen er alles aan doen om problemen op te lossen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Het is altijd raadzaam om de specifieke procedures en contactgegevens op de website van de KNMT te raadplegen voor de meest actuele informatie over het indienen van een klacht en het zoeken naar oplossingen.